Scripts Administration Data_Extracts
 
Administration/Data_Extracts
Administration - Init Parameters * Laat gewijzigde parameters zien * Laat niet-default parameters zien * Reset/Unset een spfile parameter Laat gewijzigde parameters zien select name , value from v$parameter where ...

Administration/Data_Extracts
select name , detected_usages from dba_feature_usage_statistics where detected_usages > 0 /

Administration/Data_Extracts
select * from nls_database_parameters /

Administration/Data_Extracts
select count(*) from all_objects where object_type like '%JAVA%' and owner = 'SYS' /

Administration/Data_Extracts
col owner format a15 col segment_name format a30 col segment_type format a15 col mb format 999,999,999 select owner , segment_name , segment_type , mb from ( select owner , segment_name , segment_type , bytes / 1024 / 1024 "MB" from dba_segment...

Administration/Data_Extracts
Welke schema's nemen alle ruimte in set pages 999 col "size MB" format 999,999,999 col "Objects" format 999,999,999 select obj.owner "Owner" , obj_cnt "Objects" , decode(seg_size, NULL, 0, seg_size) "size MB" from (select owner, count(*) obj_cnt f...

Administration/Data_Extracts
Laat de grootte van de database zien col "Database Size" format a20 col "Free space" format a20 col "Used space" format a20 select round(sum(used.bytes) / 1024 / 1024 / 1024 ) || ' GB' "Database Size" , round(sum(used.bytes) / 1024 / 1024 ...

Administration/Data_Extracts
Administration - Laat de status van verschillende onderdelen van de database zien         

Administration/Data_Extracts
Een makkelijke manier om de object ddl boven water te krijgen.

Administration/Data_Extracts
Het wil wel voorkomen dat je de output van een sql in een excel bestand wilt laden. Het volgende script is een voorbeeld hoe je de output van een sql naar een .csv file stuurt.

  

Advertentie

>

Poll

Voorkeur
 

Wie is er aanwezig

We hebben 264 gasten online