Scheduled DBMS_JOBS

Dit script geeft een overzicht van alle jobsĀ in deĀ database samen met de eigenaar, job_id, status, mislukte runs, laatste run, volgende run, interval en wat de job doet.


 

 

set linesize 250
col log_user for a10
col job for 9999999 head 'Job'
col broken for a1 head 'B'
col failures for 99 head "fail"
col last_date for a18 head 'Last|Date'
col this_date for a18 head 'This|Date'
col next_date for a18 head 'Next|Date'
col interval for 9999.000 head 'Run|Interval'
col what for a60select j.log_user,
j.job,
j.broken,
j.failures,
j.last_date||':'||j.last_sec last_date,
j.this_date||':'||j.this_sec this_date,
j.next_date||':'||j.next_sec next_date,
j.next_date - j.last_date interval,
j.what
from (select dj.LOG_USER, dj.JOB, dj.BROKEN, dj.FAILURES,
dj.LAST_DATE, dj.LAST_SEC, dj.THIS_DATE, dj.THIS_SEC,
dj.NEXT_DATE, dj.NEXT_SEC, dj.INTERVAL, dj.WHAT
from dba_jobs dj) j;
 

Advertentie

>

Poll

Voorkeur
 

Wie is er aanwezig

We hebben 259 gasten online