Recovery Manager (RMAN) Verbeteringen In Oracle9i - Algemeen

Met de komst van Oracle 9 kwamen er een groot aantal verbeteringen met betrekking tot RMAN (Recovery Manager). Hieronder algemene verbeteringen

REPORT OBSOLETE
REPORT NEED BACKUP
LIST
SHOW
OVERIG

Het REPORT OBSOLETE commando laat nu zowel obsolete archive logs zien als datafiles. Als toevoeging kan het DELETE OBSOLETE commando gebruikt worden om die files te verwijderen die naar voren komen bij het uitvoeren van het REPORT OBSOLETE commando.


REPORT OBSOLETE

 

Het REPORT NEED BACKUP commando geeft nu de files weer die gebackupped moeten worden now reports files needing backup overeenstemmend met de retentie policy:


REPORT NEED BACKUP DAYS 3 TABLESPACE SYSTEM;
REPORT NEED BACKUP INCREMENTAL 3 DATABASE;


Als er geen recovery catalog wordt gespecificeerd gaat RMAN er van uit dat alle backup en restore informatie in de controllfile opgeslagen moet wordenIf a recovery catalog is not specified all commands assume the control file should be used to store backup and recovery information. Met dit in het achterhoofd kunnen verschilende RMAN commando's zoals LIST, CROSSCHECK, DELETE en CHANGE nu functioneren ddor gebruik te maken van een recovery catalog of de controlfile.


Het LIST commando kan nu de datata lten zien op 2 manieren:


LIST BACKUP .... BY [BACKUP | FILE] [SUMMARY | VERBOSE];


De BY BACKUP manier laat backupsets met hun inhoud zien samen met de backup copies van willekeurige files. Dit is de standaard als er geen OF optie is gespecifiveerd. De SUMMARY optie geeft een "one-line" samenvatting voor iedere file of backupset.
De BY FILE manier laat de file naam, backupset, zij form en copies van de file.

Het SHOW commando wordt gebruikt om de waarde van de huidige CONFIGURE commando'ste laten zien:

SHOW RETENTION POLICY, DEFAULT DEVICE TYPE;
SHOW ALL;


OVERIG


In Real Application Clusters (RAC) kunnen verschillende objecten maar op 1 enkele node bestaan, maar ze mogen bestaan op disk of op tape. Bij het gebruik van multiple channels zorgt de nieuwe CROSSCHECK autolocate functionaliteit ervoor dat op een simpele manier de backup pieces op multiple nodes gevonden kan worden.
De RMAN display ziet er netter uit omdat de RMAN-nnnnn boodschappen alleen geshowt worden als er fouten optereden. Oracle Manages Files (OMF) worden nu gesupport door RMAN.
Als files met verschillende blocksizes in het zelfde commando worden gebackupt, zal RMAN ze in scheiden in verschillende backup sets.
Default zal RMAN de NOCATALOG optie wat inhoud dat de controlfile gebruikt zal worden om de backup en recovery informatie in op te slaan.

 

 

zie ook

Configuratie Parameters die naar behoefte zijn aan te passen
Backup en Restore verbeteringen
Betrouwbaarheids verbeteringen

 

Advertentie

>

Poll

Voorkeur
 

Wie is er aanwezig

We hebben 244 gasten online