SQL New Features In Oracle9i - MERGE Statement
In Oracle 9i zijn er een groot aantal verbeteringen aangebracht in SQL. Hieronder - MERGE Statement


MERGE Statement


Het MERGE statement kan gebruikt worden om voorwaardelijk data te inserten of updaten afhankelijk van aanwezigheid van de data. Deze methode vermindert table scans en de operatie parallel uitvoeren. Kijk naar het volgende voorbeeld waar data van de HR_RECORDS tabel wordt samengevoegd in de EMPLOYEES tabel:


MERGE INTO employees e
    USING hr_records h
    ON (e.id = h.emp_id)
  WHEN MATCHED THEN
    UPDATE SET e.address = h.address
  WHEN NOT MATCHED THEN
    INSERT (id, address)
    VALUES (h.emp_id, h.address); 


 

zie ook

Expliciet genoemde indexen op Keys
Share Locks op ongeindexeerde FKs
PK Lookup tijdens FK Inserten
View Constraints
Function Based Index Verbeteringen
MERGE Statement
Multitabel Inserts
Externe Tabellen
SELECT .. FOR UPDATE Verbeteringen

 

Advertentie

>

Poll

Voorkeur
 

Wie is er aanwezig

We hebben 256 gasten online