Overzicht nieuw in Oracle 10G

Overzicht van de nieuwe Oracle features in Oracle versie 10g

 

Audit Trail - Dit document geeft een overzicht van auditing in Oracle 10g Release 2. Auditing is een standaard mogelijkheid van de Oracle server. De initialisatie parameters die invloed hebben op zijn gedrag kan bekeken worden met het SHOW PARAMETER SQL*Plus commando...

Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM) - Dit artikel beschrijft verschillende methodes om rapporten te produceren van de Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM) in Oracle 10g...

Automatic Optimizer Statistics Collection - Oracle 10g worden de optimizer statistieken default automatisch verzameld met de job GATHER_STATS_JOB. Deze job loopt default van 10 P.M. tot 6 A.M. door de week en in het weekend de hele dag...

Automatic Shared Memory Management - Automatic Shared Memory Management laat Oracle de toewijzing van geheugen binnen het SGA beheren. De SGA_TARGET parameter geeft het aantal geheugen aan wat beschikbaar is voor de SGA. Deze parameter kan dynamisch aangepast worden tot aan het maximum die in de waarde van SGA_MAX_SIZE parameter is gezet...

Automatic SQL Tuning - Wanneer je de SQL tuning advisor wilt gebruiken moet je eerst een nieuwe tuning task aanmaken met de CREATE_TUNING_TASK functie. Het statement wat je wilt analyseren kan verkregen worden uit de Automatic Workload Repository (AWR), de cursor cache en SQL tuning set of handmatig opgegeven worden...

Automatic Storage Management (ASM) - (ASM) is een feature in Oracle 10g die de dba een simpele management interface verschaft dat over alle servers en storage platforms consistent is. ASM wordt meegenomen als onderdeel van de database server software...

Automatic Undo Retention Tuning - Oracle 10g tuned automatisch de UNDO RETENTION om de kans op snapshot too old tijdens langlopende queries te reduceren. De parameter UNDO_RETENTION wordt gebruikt om een lage retentie tijd waarde te zetten welke het systeem zal proberen te bereiken...

Automatic Workload Repository (AWR) -Oracle heeft over de jaren, veel tools om performance statistieken te verzamelen en te rapporteren, geleverd. De UTLBSTAT/UTLESTAT scripts werden van origine gebruikt om performance metrics te monitoren.Oracle8i introduceerde de statspack functionaliteit die door Oracle9i werd uitgebreid. In Oracle 10g is statspack geëvalueerd naar de Automatic Workload Repository (AWR)...

Bigfile Tablespaces - Bigfile tablespaces zijn tablespaces met een enkele grote datafile. In tegenstelling tot normale (smallfile) tablespaces die meerdere datafiles kunnen hebben maar die ieder een gelimiteerde grootte hebben. De voordelen van bigfile tablespaces zijn...

Het Klonen van Databases met behulp van de DBCA - De "Template Management" sectie van de Database Configuration Assistant (DBCA) kan gebruikt worden om databases mee te klonen. De volgende methode maakt een kloon van een bestaande database met daarin zowel de structuur als de data...

Compile-Time Warnings -Oracle kan nu compile-time waarschuwingen produceren wanneer code onduidelijk of inefficient is, door de PLSQL_WARNINGS parameter op instance dan wel op sessie level te zetten.

CPU Costing - Als default zal de cost model van de optimizer staan op CPU+I/O, met de tijd als cost unit...

Database Usage Statistics - Oracle 10g komt met een aantal performance tuning verbeteringen waaronder...

Data Pump - Oracle Data Pump is een nieuwere, snellere en een meer flexibel alternatief voor de exp en imp utilities die in vorige versie van Oracle werden gebruikt. Naast de basis import en export functionaliteit voorziet data pump in een PL/SQL API en ondersteuning voor externe tabellen...

DBMS_CRYPTO - Het pakket DBMS_CRYPTO is een vervanging van het pakket DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT beschikbaar in Oracle 8i en 9i. Het nieuwe pakket is gemakkelijker te gebruiken en bevat meer cryptografische algoritmen:

DBMS_FILE_TRANSFER - Oracle 10g introduceerd de DBMS_FILE_TRANSFER package welke voorziet in een API om binair files tussen database server te kopiëren...

Default Permanent Tablespace - Tijdens database creatie kan het CREATE DATABASE commando de clausule DEFAULT TABLESPACE <tsname> meekrijgen. Na creatie kan je een tabelspace default maken met het volgende commando..

Dynamic Sampling - Wanneer je de SQL tuning advisor wilt gebruiken moet je eerst een nieuwe tuning task aanmaken met de CREATE_TUNING_TASK functie. Het statement wat je wilt analyseren kan verkregen worden uit de Automatic Workload Repository (AWR), de cursor cache en SQL tuning set of handmatig opgegeven worden...

Fine-Grained Auditing (FGA) - Verfijnde auditing -Fine Grained Auditing (FGA) - breidt de standaard Oracle auditing mogelijkheden uit door gebuikers toe te staan 'user-gedefinieerde inhoud' te auditten. Dit is onafhankelijk van de AUDIT_TRAIL parameter setting en alle audit records worden opgelsagen in de...

Flashback - Het overkomt een ieder wel eens dat hij gegevens kwijt raakt en vervolgens uren bezig is om deze gegevens weer terug te krijgen of erger het blijkt dat ze voorgoed verdwenen zijn. Oracle heeft voldoende oplossingen geboden die dit nagenoeg uitsluit...

Flashback Query Functions - De TIMESTAMP_TO_SCN en SCN_TO_TIMESTAMP functies zijn togevoegd aan SQL en PL/SQL om flashback operaties te vergemakkelijken...

FORALL Support for Non-Consecutive Indexes - Oracle 10g introduceert support voor de FORALL syntaxys met niet-opeenvolgende indexes in collecties. De INDICES OF clause maakt het mogelijk om de FORALL syntaxys te gebruiken met sparse collections, ...

Hash-Partitioned Global Indexes - Oracle 10g komt met een aantal performance tuning verbeteringen waaronder...

IEEE Floating-Point Types - Oracle 10g introduceert de nieuwe IEEE floating-point types BINARY_FLOAT en BINARY_DOUBLE. De types zijn uiterst efficiënt voor voor zware floating point berekeningen terwijl het werk direct naar het operating system wordt doorgegeven...

Implicit Conversion Between CLOB and NCLOB - Oracle 10g support nu impliciete conversies tussen CLOB's en NCLOBs en vice versa. Zoals bij alle conversies is het nog steeds bete rom voor de duidelijkheid expliciet te zijn en...

Improved Overloading With Numeric Types - bevat onder andere verbeterde overloading van numerieke types zoals...

Vereenvoudigde Initialisatie Parameters - Initialisatie parameters zijn nu verdeeld in 2 secties , basic en advanced. Het overgrote deel van alle gevallen zal het alleen noodzakelijk zijn om de basic parameters te zetten en te tunen, waarvan...

Installation - Dit artikel geeft een kort overzicht van de gebieden betrokken bij de upgrading van bestaande databases naar Oracle 10g Release 1. Waaronder...

MERGE - Oracle 10g bevat een aantal wijzigingen in het MERGE statement om het een stuk meer flexibel te maken...

Multiple Temporary Tablespaces - Oracle 10G omvat verscheidene kleine maar prettige verbeteringen met betrekking op tablespace management met inbegrip van...

Nested Table Enhancements - Geneste tabellen in PL/SQL ondersteunen nu meer operaties dan voorheen. Collecties kunnen direct gekoppeld worden aan de waarde van een andere collectie van hetzelfde type, of aan het resultaat...

New Segment Resource Estimation - Nieuwe features op het DBMS_SPACE package maakt het mogelijk dat sizes, voor dat ze werkelijk worden gemaakt, worden berekend zodat de BDA vooraf de disk ruimte kan inrichten...

Online Segment Shrink - Gebaseerd op de aanbevelingen van de segment advisor kan je ruimte van specifieke objecten terugwinnen gebruik maken van een van de ALTER TABLE ... SHRINK SPACE commando's...

Optimizer Hints - Oracle 10g komt met een aantal performance tuning verbeteringen waaronder aanpassingen, hernoemingen...

PL/SQL Native Compilation - Het proces van PL/SQL native compilation is in Oracle 10g eenvoudiger gemaakt. De opgebouwde shared libraries worden nu in de database opgeslagen en uitgepakt als ze nodig zijn. Dit betekend dat ze onderdeel zijn geworden van het normale back-up...

Quoting Mechanism for String Literals - Oracle 10g stelt je in staat om je eigen string delimiters te definiëren om de noodzaak van het gebruik van extra quotes, om single quotes te verkrijgen weg te nemen. Iedere character die niet in de string aanwezig is kan als delimiter gebruikt worden


Recovery Manager (RMAN)
- Oracle 10g heeft veel RMAN verbeteringen die het een completere tool maken. Hiertoe behoren: Flash Recovery Area Fast Incremental Backups, Incrementally Updated Backups, Fast Incremental... Backups

Regular Expressions - Oracle 10g ondersteund regular expressions in SQL en PL/SQL met de volgende functies:

Rename tablespace - Het renamen van permanente en temporary tablespaces wordt nu toegestaan in Oracle 10g (behalve SYSTEM en SYSAUX) met het volgende commando:

Resource Manager - Resource manager lijkt de vergeten tool in de gereedschapskist van de DBA. Als je het er over hebt kijken de meesten alsof ze er nog nooit van hebben gehoord. Oracle is de resource manager blijven ver...

Rule Based Optimizer Obsolescence - De Cost Based Optimizer (CBO) is nu standaard ingeschakeld.Rule-based-Optimezer wordt niet ondersteund in 10g (setting OPTIMIZER_MODE to RULE or CHOOSE wordt niet ondersteund)...

SAMPLE - De SAMPLE clause geeft je de mogelijkheid een voorbeell van eeen aantal rijen terug te geven door het opgeven van een percentage van rijen of blokken die gescant moeten worden. Deze clause kan nu in complexe queries gebruikt worden:...

Scheduler - In Oracle 10g is de DBMS_JOB package vervangen door de DBMS_SCHEDULER package. De DBMS_JOB package is nu uitgefaseerd en in Oracle 10g is deze er alleen nog voor backward compatibility. Vanaf Oracle 10g zou de DBMS_JOB package niet meer gebruikt moeten worden omdat deze in een volgende versie niet meer zal bestaan.

Segment Advisor - De Segment Advisor voert analyse van de fragmentatie van gespecificeerd tablespaces, segmenten of voorwerpen uit en doet aanbevelingen inzake hoe de ruimte kan worden teruggewonnen. De adviseur is...

Services - In Real Application Cluster (RAC) omgevingen is het soms wenselijk om toepassingen op een subset van RAC nodes te draaien of om preferred nodes voor specifieke applicaties te hebben. In Oracle 10g wordt dit mogelijk gemaakt door gebruik te maken van services.

Skip Unusable Indexes - Oracle 10g komt met verbeterde ondersteuning voor Very Large Databases (VLDBs) inclusief:
Bigfile Tablespaces,Temporary Tablespace Groups,Skip Unusable Indexes,Hash-Partitioned Global Indexes...

SQL Access Advisor - SQL Access Advisor in Oracle Database 10g - De SQL Access Advisor doet suggesties over indexen en materialized views die wellicht de performance omhoog brengt. Dit artikel beschrijft hoe de SQL Acces...

SQL*Plus APPEND, CREATE and REPLACE - SQL*Plus toevoegingen en wijzigingen in Oracle Database 10g Whitespace Support in Windows Path en File Namen Glogin, Login en Voorgedefinieerde Variabelen APPEND, CREATE en REPLACE toevoegingen aan...

SQL*Plus Glogin, Login and Predefined Variables - De user profile files, glogin.sql en login.sql woden nu na elke succesvolle run geladen bovenop het laden bij een SQL*Plus startup. Dit is vooral handig als de login.sql file wordt gebruikt om de SQLPROMPT naar de huidige connectie details.

SQL*Plus Verschillende verbeteringen - Het DESCRIBE commando valideert nu eerst invalid objecten  voor ze te beschrijven. Dit betekent dat de "ORA-24372: invalid object for describe" error message alleen wordt gegeven als het object niet kan worden gevalideerd...

SQL*Plus SHOW RECYCLEBIN - De SHOW RECYCLEBIN [originele_tabel_naam] opie is toegevoegd de complete inhoud te laten zien van de recycle bin, of juist dei voor een bepaalde tabel:...

SQL*Plus Whitespace Support - Support whitespace in file namen is toegevoegd aan de START, @, @@, RUN, SPOOL, SAVE en EDIT commando´s. Namen die lege delen bevatten moeten tussen aanhalingstekens gezet worden om juist herkend te worden:...

Sysaux Tablespace - De SYSAUX tablespace verstrekt ruimte op 1 enkele plaats voor alle metadata die niet essentieel is voor de database. In het verleden werden de objecten om support te leveren aan SYSTEM allemaal in de SYSTEM tablespace geplaatst. Deze zijn nu...

Mutiple temporary tablespaces - Tablespace groups maakt het mogelijk dat gebruikers meer dan 1 tablespace gebruiken voor het opslaan van temporary segments. De tablespacegroup wordt impliciet gecreëerd wanneer de eerste tablespace eraan wordt toegewezen:...

Tracing Verbeteringen - Oracle Trace functionaliteit is verwijderd uit Oracle 10g. In plaats daarvan zal de SQL Trace en TKPROF functionaliteit gebruikt moeten worden.In multi-tier omgevingen waar statements doorgegeven naar verschillende sessies door de applicatie server, kan het...

Undo Advisor - De Undo Advisor in de Enterprise (Home > Advisor Central > Undo Management > Undo Advisor)
Maakt aanbevelingen voor undo configuraties...

Upgrade - Dit artikel geeft een kort overzicht van de gebieden betrokken bij de upgrading van bestaande databases naar Oracle 10g Release 1. Waaronder:...

UTL_COMPRESS - Met de UTL_COMPRESS package komt er een API mee die het mogelijk maakt om compressie en decompressie van binaire data(RAW, BLOB en BFILE) toe te passen. Het gebruikt het Lempel-Ziv compressie algoritme...

UTL_MAIL - De UTL_MAIL package geeft een simpele API welke het mogelijk maakt om mail te versturen vanuit PL/SQL. In vorige versies was dit mogelijk met de UTL_SMTP package, maar dit vereiste wel de nodige kennis...

Virtual Private Database (VPD) - Database beveiligings verbeteringen in Oracle Database 10g Virtual Private Database (VPD) Verbeteringen Kolom niveau VPD Policy Kolom Masking Policy Types Application Context Support voor Parallel Que...

Wait Model - Een aantal views zijn vernieuwd en toegevoegd om het wait model te verbeteren. De vernieuwde views:...

 

 

 

Advertentie

>

Poll

Voorkeur
 

Wie is er aanwezig

We hebben 256 gasten online