Oracle Database 10g: Veranderingen in het Default gedrag

Deze pagina beschrijft een aantal van de veranderingen in het gedrag van Oracle Database 10g ten opzichte van eerdere releases. In sommige gevallen zijn de Standaard waarden van een aantal parameters veranderd. In andere gevallen is nieuw eisen/gedrag ingevoerd dat van invloed kan zijn op huidige scripts of toepassingen.

 

SQL OPTIMIZER


De Cost Based Optimizer (CBO) is nu standaard ingeschakeld.
Rule-based-Optimezer wordt niet ondersteund in 10g (setting OPTIMIZER_MODE to RULE or CHOOSE wordt niet ondersteund).
Collectie van optimisme statistieken wordt nu standaard uitgevoerd voor alle schema's (inclusief SYS), voor al bestaande, geüpgrade Databases naar 10g en voor nieuw aangemaakte 10g databases.
Het verzamelen van optimizer statistieken van ‘stale objects’ wordt standaard geplanned tijdens het dagelijks onderhoud window.

UPGRADE / DOWNGRADE

Na de upgrade naar 10g, is het minimum ondersteunde release voor Downgrade Oracle 9i R2 release 9.2.0.3 (of later), en de Minimale waarde voor Compatible is 9.2.0. Het enige ondersteunde downgrade pad is voor die gebruikers die COMPATIBLE = 9.2.0 hebben gehouden en een geïnstalleerde 9i R2 (release 9.2.0.3 of later) Executable hebben. Gebruikers upgraden naar 10g vanuit eerdere releases (zoals Oracle 8, Oracle 8 I of 9iR1) kunnen niet overstappen naar 9i R2 tenzij ze 9i R2 eerst installeren. Bij het upgraden naar10g zal het bestandsformaat gelijk blijven als bij de 9i R2 versie zodat de compatabiliteit tussen beide versies blijft bestaan. Dit maakt het mogelijk te downgraden. Op het moment dat het bestandsformaat expliciet is gezet naar 10g (gebruik makend van COMPATIBLE=10.x.x) is het niet meer mogelijk te downgraden.
Een SYSAUX tablespace is gemaakt op een upgraded database naar 10g. De SYSAUX tablespace fungeert als een hulpmiddel voor de SYSTEM Tablespace. Omdat het de standaard tablespace is voor veel Oracle Functies en producten die voorheen eigen
tablespaces nodig hadden, het vermindert het aantal tablespaces vereist door Oracle die u, als DBA moet beheren.


MANAGEABILITY


Database performance statistieken worden nu automatisch na een upgrade naar 10g en bij nieuw ingerichte 10g databases verzameld door de Automatic Workload Repository(AWR) database component. Deze gegevens worden opgeslagen in de SYSAUX
tablespace, en wordt gebruikt door database voor het automatisch generen van performance aanbevelingen.

MEMORY

Automatische wordt nu standaard PGA Memory Management ingeschakeld (Tenzij expliciet PGA_AGGREGATE_TARGET is ingesteld op 0 of WORKAREA_SIZE_POLICY is expliciet op MANUAL).PGA_AGGREGATE_TARGET is standaard ingesteld op 20% van de SGA grootte, tenzij expliciet vastgelegd. Oracle beveelt de waarde van PGA_AGGREGATE_TARGET na het upgraden te tunen.
Voorheen werd het aantal cursoren welke in cache werden opgeslagen tbv PL/SQL bepaald door de parameter OPEN_CURSORS. In 10g wordt dit bepaald door de parameter SESSION_CACHED_CURSORS.
De SHARED_POOL_SIZE moet verhoogd worden om overhead inde shared pool te kunnen herbergen.
De standaard waarde van DB_BLOCK_SIZE is besturingssysteem specifiek, maar is meestal 8KB (was meestal 2KB in eerdere Releases).

TRANSACTIE / SPACE

“Dropped” objecten worden nu verplaatst naar de prullenbak, deze ruimte wordt alleen door de database gebruikt als dat nodig is. Deze laat 'undropping' van een tabel toe middels de FLASHBACK DROP functie. Zie ook het document Recycle bin in Oracle 10g.
Auto tuning undo retention is standaard ingeschakeld.

CREATE DATABASE


In aanvulling op de SYSTEM tablespace, wordt er altijd een SYSAUX tablespace gemaakt bij database creatie en bij een upgrade naar 10g. De SYSAUX tablespace fungeert als een hulpmiddel voor de SYSTEM Tablespace. Omdat veel Oracle Functies en producten hun eigen tablespaces nodig wordt dit op deze manier verminderd en scheelt dat een hoop werk voor de DBA. Oracle dat u, als een DBA, moet handhaven.
In 10g worden alle nieuwe databases gemaakt met 10g bestandsformaat compatibiliteit. Dit betekent dat u direct gebruik kunt maken van alle 10g features. Zodra een database in 10g gebruik maakt van de 10g compatibele formaten is het niet mogelijk om deze te downgraden naar voorafgaande releases. Minimum en standaard logfile sizes zijn groter. Minimum is nu 4 MB, standaard is 50MB, tenzij u gebruik maakt van Oracle Managed Files (OMF) dan is het 100 MB.

 

 

Advertentie

>

Poll

Voorkeur
 

Wie is er aanwezig

We hebben 248 gasten online