Beveiliging in Oracle 10g - DBMS_CRYPTO
Het pakket DBMS_CRYPTO is een vervanging van het pakket DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT beschikbaar in Oracle 8i en 9i. Het nieuwe pakket is gemakkelijker te gebruiken en bevat meer cryptografische algoritmen:
  • Cryptographic algorithms - DES, 3DES, AES, RC4, 3DES_2KEY
  • Padding forms - PKCS5, zeroes
  • Block cipher chaining modes - CBC, CFB, ECB, OFB
  • Cryptographic hash algorithms - MD5, SHA-1, MD4
  • Keyed hash (MAC) algorithms - HMAC_MD5, HMAC_SH1
  • Cryptographic pseudo-random number generator - RAW, NUMBER, BINARY_INTEGER
  • Database types - RAW, CLOB, BLOB
Een eenvoudig voorbeeld van het is gebruik is:
SET SERVEROUTPUT ON

DECLARE

l_credit_card_no VARCHAR2(19) := '1234 5678 9012 3456';
l_ccn_rawRAW(128) := UTL_RAW.cast_to_raw(l_credit_card_no);
l_key RAW(128) := UTL_RAW.cast_to_raw('abcdefgh');
l_encrypted_raw RAW(2048);

l_decrypted_raw RAW(2048);


BEGIN

DBMS_OUTPUT.put_line('Original : ' || l_credit_card_no);
l_encrypted_raw := DBMS_CRYPTO.encrypt(src => l_ccn_raw,
typ => DBMS_CRYPTO.des_cbc_pkcs5,

key => l_key);
  DBMS_OUTPUT.put_line('Encrypted : ' || RAWTOHEX(UTL_RAW.cast_to_raw(l_encrypted_raw)));

l_decrypted_raw := DBMS_CRYPTO.decrypt(src => l_encrypted_raw,

typ => DBMS_CRYPTO.des_cbc_pkcs5,

key => l_key);
  DBMS_OUTPUT.put_line('Decrypted : ' || UTL_RAW.cast_to_varchar2(l_decrypted_raw));

END;

/


Original : 1234 5678 9012 3456

Encrypted : 3041423134363932354234374545463631304337384433354443433736323331354244454237324635314545

Decrypted : 1234 5678 9012 3456

PL/SQL procedure successfully completed.
 

Zie ook

fine-grained auditing
Virtual Private Database


 
 

Advertentie

>

Poll

Voorkeur
 

Wie is er aanwezig

We hebben 265 gasten online