Vereenvoudigde Initialisatie Parameters

Vereenvoudigde Initialisatie Parameters — Initialisatie parameters zijn nu verdeeld in 2 secties, basic en advanced.

In het overgrote deel van alle gevallen zal het alleen noodzakelijk zijn om de basic parameters te zetten en te tunen, waarvan er een stuk of 20,30 zijn om een redelijke performance van de database te krijgen. In uitzonderlijke gevallen is het nodig om de advanced parameters aan te passen om een optimale performance te bereiken.

Oude Initialisatie Parameters — Oracle 10g heeft 25 oude parameters onnodig gemaakt.

Nieuwe Initialisatie Parameters — Oracle 10g heeft meer dan  geïntroduceerd 20 nieuwe parameters.

Basic Parameters

 • cluster_database
 • compatible
 • control_files
 • db_block_size
 • db_create_file_dest
 • db_create_online_log_dest_n
 • db_domain
 • db_name
 • db_recovery_file_dest
 • db_recovery_file_dest_size
 • instance_number
 • job_queue_processes
 • log_archive_dest_n
 • log_archive_dest_state_n
 • nls_language
 • nls_territory
 • open_cursors
 • pga_aggregate_target
 • processes
 • remote_listener
 • remote_login_passwordfile
 • rollback_segments
 • sessions
 • sga_target
 • shared_servers
 • star_transformation_enabled
 • undo_management
 • undo_tablespace

Onderstaand een voorbeeld van een parameter file die door de DBCR utility is gegenereerd. De basic parameters zijn vetgedrukt):

 

###########################################
# Archive
###########################################
log_archive_dest_1='LOCATION=/u03/arch/test'
log_archive_format=%t_%s_%r.dbf

###########################################
# Cache and I/O
###########################################
db_block_size=8192
db_cache_size=25165824
db_file_multiblock_read_count=16

###########################################
# Cursors and Library Cache
###########################################
open_cursors=300

###########################################
# Database Identification
###########################################
db_domain=world
db_name=test

###########################################
# Diagnostics and Statistics
###########################################
background_dump_dest=/u01/app/oracle/admin/test/bdump
core_dump_dest=/u01/app/oracle/admin/test/cdump
user_dump_dest==/u01/app/oracle/admin/test/udump
timed_statistics=TRUE

###########################################
# File Configuration
###########################################
control_files=("/u02/ctl/test/control01.ctl",
"/u02/ctl/test/control02.ctl")

###########################################
# Job Queues
###########################################
job_queue_processes=10

###########################################
# Compatibility
###########################################
compatible=10.1.0.0.0

###########################################
# Optimizer
###########################################
query_rewrite_enabled=FALSE
star_transformation_enabled=FALSE

###########################################
# Pools
###########################################
java_pool_size=104857600
large_pool_size=8388608
shared_pool_size=104857600

###########################################
# Processes and Sessions
###########################################
processes=150

###########################################
# Redo Log and Recovery
###########################################
fast_start_mttr_target=300

###########################################
# Security and Auditing
###########################################
remote_login_passwordfile=EXCLUSIVE

###########################################
# Sort, Hash Joins, Bitmap Indexes
###########################################
pga_aggregate_target=25165824
sort_area_size=524288

###########################################
# System Managed Undo and Rollback Segments
###########################################
undo_management=AUTO
undo_retention=10800
undo_tablespace=UNDOTBS1

In Oracle9i (9.2.0.3), zijn er are 258 parameters in the v$parameter view. In Oracle 10g (10.1.0.0), zijn er meer dan 250 parameters in the v$parameter view. Er zijn 233 parameters in zowel Oracle9i Release 2 en Oracle 10g Release 1.

Oude Parameters

Vijfentwintig van de  258 parameters bestaan niet meer in  Oracle 10g’s v$parameter view; dit zijn:

 

Naam
dblink_encrypt_login
hash_join_enabled
log_parallelism
max_rollback_segments
mts_circuits
mts_dispatcher
mts_listener_address
mts_max_dispatchers
mts_max_servers
mts_multiple_listeners
mts_servers
mts_service
mts_sessions
optimizer_max_permutations
oracle_trace_collection_name
oracle_trace_collection_path
oracle_trace_collection_size
oracle_trace_enable
oracle_trace_facility_name
oracle_trace_facility_path
partition_view_enabled
row_locking
serializable
transaction_auditing
undo_suppress_errors

 

Nieuwe Parameters

 

 
create_stored_outlines
db_flashback_retention_target
db_recovery_file_dest
db_recovery_file_dest_size
db_unique_name
ddl_wait_for_locks
instance_type
ldap_directory_access
log_archive_config
osm_diskgroups
osm_diskstrings
osm_power_limit
plsql_code_type
plsql_debug
plsql_optimize_level
plsql_warnings
resumable_timeouts
sga_target
skip_unusable_indexes
smtp_out_server
sqltune_catalog
streams_pool_size

 

 

 

 

 

 

 

Advertentie

>

Poll

Voorkeur
 

Wie is er aanwezig

We hebben 268 gasten online