Het bekijken van Job Queue informatie
Een aantal mogelijkheden om job informatie boven water te krijgen:

DE volgende data dictionary views kunnen geraadpleegd worden:


DBA_JOBS
Laat alle jobs in de database zien.

USER_JOBS
Laat alle jobs zien die van de die van de user zijn.


DBA_JOBS_RUNNING
Laat alle jobs in de database zien die nu runnen. Deze view kan gejoined worden met de view V$LOCK, om jobs te laten zien die locks hebben.

Voorbeeld:

Je kan informatie laten zien over de job status en mislukte executies :

SELECT job, next_date, next_sec, failures, broken
FROM user_jobs;

 

JOB NEXT_DATE NEXT_SEC FAILURES B
------- --------- -------- -------- -
9125 01-NOV-98 00:00:00 4 N
14144 24-OCT-99 16:35:35 0 N
41762 01-JAN-00 00:00:00 16 Y
3 rows selected.


Of informattie over jobs die nu runnen:

SELECT sid, r.job, log_user, r.this_date, r.this_sec
FROM dba_jobs_running r, dba_jobs j
WHERE r.job = j.job;

 

SID JOB LOG_USER THIS_DATE THIS_SEC
----- ---------- ------------- --------- --------
12 14144 JFEE 24-OCT-94 17:21:24
25 8536 SCOTT 24-OCT-94 16:45:12
2 rows selected.

Nog een zeer uitgebreid scripts die ik zelf graag gebruik: Scheduled DBMS_JOBS

 

Advertentie

>

Poll

Voorkeur
 

Wie is er aanwezig

We hebben 256 gasten online