nieuw_in_8i_vs_815

In dit document wordt een kort overzicht gegeven van de wijzigingen in Oracle 8i release 2 (versie 8.1.6) ten opzichte van Oracle 8i release 1 (versie 8.1.5).

 

De nieuwe features zijn in de volgende categorieën onderverdeeld:

A) Beheeromgeving
B) SQL en PL/SQL
C) Net8
D) Ontwikkelomgeving
E) Options

A Beheeromgeving

A.1 Backup/Recovery

Robuustere protectie tegen:

  • Logische corruptie. DB_BLOCK_CHECKING parameter. Ook indien No, dan toch checking van SYSTEM-tablespace.
  • Memory corruptie
  • Fysiek data corruptie. DB_BLOCK_CHECKSUM parameter. Ook indien No, dan toch checking van SYSTEM tablespace.

 

De recovery-catalog van RMAN kan weer in een Oracle 8.0.3 (of hogere) database zijn geplaatst (bij wijze van uitzondering kon in Oracle 8.1.5 de recovery catalog alleen in een 8.1.5 database worden opgeslagen)

RMAN:

set autolocate; automatisch uitzoeken op welke node van een cluster de backups staan.
configure compatible
; beheert compatibiliteit van recovery-catalog packages met RMAN executable.
alter database ... resetlogs nu ook vanuit RMAN mogelijk.
change ... delete, delete expired en backup ... delete input doet nu fysiek verwijderen, niet alleen status-verandering.

A.2 Oracle Enterprise Manager 2.1

Geen veranderingen die het gevolg zijn van de database-release

A.3 Database Security

Enterprise user-management (Global Users):

  • 8.1.5/8.0 cannot share global users/roles with 8.1.6+
  • 8.1.5/8.0 no user database links from/to 8.1.6+

A.4 Tablespaces

Tijdens het migreren naar 8.1.6 is het nu mogelijk om de tablespaces gelijk om te zetten van dictionary managed naar locally managed tablespaces. Let op: Is dit zo uitgevoerd, dan is de tablespace (en dus de database) niet meer te downgraden naar 8.1.5 of lager!

 

 

Optimizing van locally managed tablespaces nu mogelijk doordat wat additionele gegevens (toch) in de datadictionary kunnen worden opgeslagen.

A.5 Init.ora

Nieuwe parameters:

  • ACTIVE_INSTANCE_COUNT ; wijst in een 2-instance-cluster één instance toe als primaire instance en de andere (dus) als secundaire instance.
  • CURSOR_SHARING bepaalt of en in welke mate SQL-statements een cursor kunnen sharen. Bijvoorbeeld: syntactisch identiek, maar layout verschillend: toch sharen toegestaan.
  • LOG_ARCHIVE_TRACE beheert/bestuurt output gegenereerd uit archivelog proces.
  • MTS_CIRCUITS specificeert totaal aantal virtuele circuits.
  • MTS_SESSIONS specificeert totaal aantal toegestane MTS user-sessions.

 

Obsolete parameters:

ENT_DOMAIN_NAME

LM_PROCS (tbv Oracle Parallel Server)

OPTIMIZER_SEARCH_LIMIT

A.6 Statische Dictionary views

Nieuwe views:

ALL_ / DBA_ / USER_MVIEWS (beschrijft alle Materialized Views)

 

Bestaande views met nieuwe kolom(men):

ALL_ / USER_ARGUMENTS

ALL_ / DBA_ / USER_PART_HISTOGRAMS

ALL_ / DBA_ / USER_SUBPART_HISTOGRAMS

ALL_ / DBA_ / USER_TAB_HISTOGRAMS

A.7 Dynamische Performance views

Nieuwe views:

GV$ / V$BSP statistieken over block server background process (BSPn)

GV$$ / V$$BUFFER_POOL_STATISTICS info over alle buffer pools

GV$ / V$FAST_START_SERVERS info over alle recovery slaves die bezig zijn met parallelle transactie-recovery

GV$ / V$FAST_START_TRANSACTIONS info over voortgang van het bovenstaande

GV$ / V$HS_PARAMETER toont init.paramaters in gebruik bij server en agent

GV$OBSOLETE_PARAMETER toont obsolete parameters

 

Bestaande views met nieuwe kolom(men)

GV$ / V$BACKUP_PIECE

GV$ / V$INSTANCE

GV$ / V$MTS

GV$ / V$PROXY_ARCHIVEDLOG

GV$ / V$PROXY_DATAFILE

GV$ / V$SESSION

GV$ / V$SORT_USAGE

 

Bestaande view met hernoemde kolomnamen:

GV$ / V$DISPATCHER_RATE acht kolommen NUM_xxx_TRACKED hernoemd naar TTL_xxx (TTL=time to live). Toont ratio’s van dispatcher

A.8 Utilities

Geen veranderingen

A.9 National Language Support

Geen veranderingen

A.10 Standby databases

Geen veranderingen

A.11 Datawarehousing

Geen veranderingen. Zie wel B.2

A.12 Distributed databases

Generieke connectivity door middel van ODBC en OLE DB naar heterogene systemen

 

Centraal beheerde definitie van Global Users (Centralized user and privilege management)

 

DML en DDL parallel; INSERT direct load seriëel

 

KERBEROS (advanced security) ook via connected user database links.

 

Single Sign-on mogelijkheid voor users: slechts één maal username/password bij multiple database access.

 

Nieuwe HETEROGENOUS SYSTEM initialisatie parameters:

HS_FDS_CONNECT_INFO

HS_FDS_SHAREABLE_NAME

HS_FDS_TRACE

HS_FDS_TRACE_FILE_NAME

Let op: dit zijn geen init.ora-parameters, maar komen uit/via de HS-package

A.13 Advanced Queueing

In de datadictionary zijn nu Queue-tables opgenomen. Tevens is het JMS-type ingevoerd voor gebruik in AQ-tables.

 


B SQL en PL/SQL

B.1 Built-in Datatypes

Nu ook Cache Read Mode voor LOB’s ten behoeve van read-only doeleinden

B.2 Data Access

Mogelijkheid om FREELIST specificatie in een ALTER-statement op te geven, om freelist-congestie op te lossen (ALTER FREELISTS ..)

 

Uitgebreid DDL-support in triggers. Als triggering event nu ook:

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->analyze

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->associate statistics / disassociate statistics

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->audit / noaudit

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->comment

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->ddl

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->grant / revoke

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->rename

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->truncate

 

Nieuwe SQL-functies:

CORR (x)

COVAR_POP (x)

COVAR_SAMP (x)

CUME_DIST

DENSE_RANK

FIRST_VALUE

LAG

LAST_VALUE

LEAD

NTILE

NUMTOYMINTERVAL

NUMTODSINTERVAL

PERCENT_RANK

RATIO_TO_REPORT

REGR_SLOPE (x)

REGR_INTERCEPT (x)

REGR_COUNT (x)

REGR_R2 (x)

REGR_AVGX (x)

REGR_AVGY (x)

REGR_SXX (x)

REGR_SYY (x)

REGR_SXY (x)

STDDEV_POP (x)

STDDEV_SAMP (x)

VAR_POP (x)

VAR_SAMP (x)

De met een (x) gemarkeerde functie zijn aggregatie-functies (uitgebreide datawarehouse-functionaliteit)

 

CASE-expressie mogelijk

 

Unnesting van geneste queries

B.3 SQL*Plus

De ‘help’-functionaliteit wordt niet meer via SQL*Load geïnstalleerd, maar via SQL*Plus.

 

RESTRICT-optie: geen interactie met het OS toegestaan.

 

MARKUP-optie: staat server-side CGI-script gebruik en (dus) interactieve creatie van html-reports toe (SET MARKUP)

SHOW MARKUP: showt de status van de MARKUP opties.

 

Gewijzigde commando’s (niet per sé 8.1.6):

BTITLE wordt BTITLE (nieuwe syntax)

COLUMN DEFAULT wordt COLUMN CLEAR

DOCUMENT wordt REMARK

NEWPAGE wordt SET NEWPAGE ...

SET BUFFER wordt EDIT

SET SCAN wordt SET DEFINE ...

SET SPACE wordt SET COLSEP ...

SET TRUNCATE wordt SET WRAP ...

TTITLE wordt TTITLE (nieuwe syntax)

 

Obsolete commando’s:

SET CLOSECURSOR

SET DOCUMENT

SET MAXDATA

SHOW LABEL

B.4 PL/SQL

Nieuwe packages:

DBMS_BACKUP_RESTORE normaliseert filenamen (NT-only)

DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT geeft procedures voor Data Encryptie standaards

UTL_INADDR geeft procedures om internet adressering te ondersteunen

UTL_SMTP geeft pl/sql-functionaliteit om e-mail te zenden

UTL_TCP idem tbv TCP/IP support

Packages met uitgebreidere functionaliteit:

DBMS_DEBUG

DBMS_DISTRIBUTED_TRUST_ADMIN

DBMS_LOGMINER

DBMS_LOGMINERD

DBMS_PCLXUTIL

DBMS_PROFILER

DBMS_REPAIR

DBMS_RESOURCE_MANAGER

DBMS_ROWID

DBMS_SQL

DBMS_UTILITY

 

C Net8

Geen veranderingen

 

D Ontwikkelomgeving

D.1 Advanced Queueing

Geen veranderingen. Zie wel A.13

D.2 Java

Enterprise Java Beans and CORBA

Geen veranderingen

Java Developer

Geen veranderingen

Java Stored Procedures

Geen veranderingen

JDBC

Geen veranderingen

JPublisher

Geen veranderingen

SQLJ

Geen veranderingen

 

E Options

E.1 Replication

Geen veranderingen

E.2 Oracle Parallel Server

Primary / Secundary Instance: basic high availability. Zie ook A.5

 

Obsolete statistics:

global cache consistent read from disk

global cache fairness down converts

 

Nieuwe statistics:

global cache cr block send time total time to send the block

global cache cr block log flushes number of log flushes

global cache cr block log flush time total timelog flushes took

global cache prepare failures number of prepares which failed

 

Wijzigingen in default (init.ora)parameter settings:

GC_ROLLBACK_LOCKS=”0-128=32!8REACH”

LM_LOCKS=12000

LM_RESS=6000

E.3 InterMedia Text

Datastore:

Nieuwe NESTED_DATASTORE indexering van rijen in geneste tabel

USER_DATASTORE uitgebreid met mogelijkheid om uitvoertype van user-procedure te definiëren.

Filter:

Bij CREATE INDEX nu mee te geven:

document FORMAT kolom geschiedt op rij-niveau, geschikt om bepaalde delen/soorten tekst te by-passen

CHARSET ook op rij-niveau

Section Searching:

Uitgebreid:

BASIC_SECTION_GROUP parse tags met attributen

HTM_SECTION_GROUP indexering meta-tag met NAME en CONTENT

XML_SECTION_GROUP ondersteuning van definiëren sections met document-type limiter en van definiëren en indexeren van attribute sections

 

nieuw:

AUTO_SECTION_GROUP automatische indexering XML sections en attributen

 

Sections toevoegen (dynamisch) na indexering met ALTER INDEX.

Lexer:

Nieuwe MULTI_LEXER om multi-taal tabellen te indexeren.

Geen limiet op aantal themas gegenereerd per document.

Japans en Koreaans: nu ook UTF-8 ondersteuning

Wordlist en Storage:

BASIC_WORDLIST:

Automatische taalherkenning

<!WILDCARD_MAXTERMS om wildcard-expansie te begrenzen

SUBSTRING_INDEX performance verbetering bij dubbel-truncated queries

BASIC_STORAGE:

P_TABLE_CLAUSE voor substring index creatie

Document Services:

CTX_DOC procedure:

uitgebreid om documenten te identificeren op rowid bij gebruikmaking van de procedures CTX_DOC.HIGHLIGHT en CTX_DOC.GIST

nu in-memory resultaatopslag (performance verbetering)

Thesaurus:

CTX_THES pl/sql-package utgebreid met:

ALTER_THESAURUS

ALTER_PHRASE

CREATE_RELATION

DROP_PHRASE

DROP_RELATION

SN

THES_TT

 

Alle CTX_THES expansie functions en procedures ondersteunen opslag van de output expansions in een tabel

Indexing en Query:

ALTER INDEX nu ook parallel (t.b.v. parallel degree)

Synchronisatie en optimalisatie in CTX_DDL.SYNC_INDEX resp. CTX_DDL.OPTIMIZE_INDEX

CTX_QUERY.BROWSE_WORDS: browse index

ACCUM: nieuwe score om gewogen operands te rangschikken

WITHIN: hiërarchisch section doorzoeken

E.4 InterMedia Audio, Image, Video (Javaclient), Locator

Geen veranderingen

E.5 Spatial / Time Series / Visual Information Retrieval

Spatial

Verbeterd metadata management d.m.v. system-level views en metadata tabellen

Nieuwe types GEOMETRY en ELEMENT voor verbeterde representatie

Nieuwe features in SDO_GEOM.VALIDATE_GEOMETRY

Verbeterde performance in SDO_GEOM.WITHIN_DISTANCE en SDO_GEOM.SDO_BUFFER

snellere index-creatie

de Spatial Option 8.1.6 is blijkbaar nog niet af, want verdere uitbreidingen worden zo spoedig mogelijk via technet.oracle.com nageleverd (te downloaden):

Linear Referencing System (LRS)

R-tree indexen

GeoImage

Coordinate Systems

Version management (long transactions)

Time Series

Geen veranderingen

Visual Java Client

Geen veranderingen

 

 

Advertentie

>

Poll

Voorkeur
 

Wie is er aanwezig

We hebben 85 gasten online